Kanjertraining
"Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een Kanjer."

Inleidend
De directe aanleiding tot het ontwikkelen van de Kanjertraining is een verzoek geweest van meerdere Almeerse ouders in 1996. Deze ouders zaten met de volgende vraag: "We kunnen heel goed praten met de onderwijsgevenden over ons kind zolang het gaat over cognitief functioneren. Maar het gaat mis als wij naar school komen met vragen over het sociaal functioneren van ons kind. Vooral als ons kind zich niet fijn voelt op school."

De Kanjertraining heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot een training met een heldere aanpak die zeer goed aansluit bij de doelstellingen van het onderwijs en de belevingswereld van het kind. Daarnaast blijkt dat de Kanjertraining algemene opvoedingsnormen ondersteunt. De uitgangspunten van de Kanjertraining worden gewaardeerd door ouders. Het is van belang ouders te betrekken bij het pedagogisch klimaat op school.

Bij ons op school wordt schoolbreed de Kanjertraining gegeven en lossen we conflicten op in de kanjertaal.

Waarom de Kanjertraining?
De Kanjertraining doet heel veel met de kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op school. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen.

Wat is het doel van de Kanjertraining?
  • de leerkracht wordt gerespecteerd
  • pestproblemen lossen zich op
  • leerlingen durven zichzelf te zijn
  • leerlingen voelen zich veilig
  • leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  • leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

Hoe werken de groepen met de Kanjertraining?
Herkenbaar in alle groepen zijn de 4 gekleurde petten die elk voor een gedragstype staan. De rol van de Pestvogel (zwarte pet) spreekt voor zich. Het Aapje (rode pet) lacht altijd mee en lacht anderen uit. Het Konijn (gele pet) kruipt het liefst weg en doet zielig. De Tijger (witte pet) is de Kanjer: hij komt voor zichzelf en anderen op!

In ieder groep staat de Kanjertraining wekelijks op het rooster. Iedere groep werkt vanuit zijn eigen Kanjerboek. Tevens worden er op dat moment, maar ook tussendoor, vertrouwensoefeningen gedaan. De bovenste regel op de poster is: we vertrouwen elkaar. Dit is heel belangrijk maar gaat zeker niet vanzelf.

Uiteindelijk spreken we schoolbreed op 'De Ikker' de kanjertaal en wordt de Kanjertraining een attitude binnen onze school.