Tussenschoolse Opvang
Op maandag, dinsdag en donderdag bieden wij op school de mogelijkheid voor
Tussen Schoolse Opvang (TSO).

Op maandag:
- Corien Burgler
of
- Sietske Venema

Op dinsdag:
- Janna Visbeek
of
- Janneke Koopmans

Op donderdag:
- Alie Douwes

E-mailadres: tso.ikker@pcbo-ferwerderadiel.nl
Contactpersoon TSO: Alie Douwes

Inschrijfformulier en akkoordverklaring TSO
Financieel jaaroverzicht TSO (schooljaar 2015-2016)