Schoolcommissie
Schoolcommissie

Voorzitter:
Hendrik Veldema

Secretaris:
Evelien Kooistra

Penningmeester:
Sandra van Doeveren

Leden:
Johannes Douwes (onderhoud gebouwen)
Esther Kok (verkeersouder)