Meldknop pesten

M5 helpt scholen structureel pesten onmogelijk te maken en de sociale veiligheid te waarborgen.

 

PESTEN OPLOSSEN  - VEILIGHEID WAARBORGEN

M5 biedt scholen de mogelijkheid om de destructieve vormen van pesten structureel te stoppen en de sociale veiligheid in en om de school te waarborgen. Binnen drie maanden weet een school hoe veilig het is, en kan een school de zaak op orde hebben. Niet voor even, maar duurzaam.
Kinderen hebben een sociaal veilige omgeving nodig om hun potentieel te kunnen ontwikkelen. Scholen doen hun best, maar er zijn jaarlijks zo’n 3600 momenten waarop er geen of slechts beperkt toezicht mogelijk is.
Volwassenen hebben weinig zicht op wat er tijdens die momenten gebeurt. 85% van de pestincidenten speelt zich af buiten ons gezichtsveld.

Leerkrachten geven aan weinig te merken van pestgedrag op school en dat klopt dus. We zijn er niet bij en kinderen vertellen het ons niet. Dat is een veel te groot risico voor hen. Ze hebben doorgaans ook niet de ervaring dat volwassenen het voor hen kunnen oplossen.
Misschien wordt er niet meer gepest dan vroeger, alleen de impact is groter geworden. Kinderen zijn banger. Dreigementen hebben meer lading gekregenen digitaal pesten gaat door tot in de slaapkamer. Je bent als kind dan nergens meer veilig.

Zo’n 120.000 kinderen worden dagelijks ernstig gepest en om niet op te vallen, lijden ze in stilte.

De M5 aanpak maakt het onzichtbare pesten zichtbaar en geeft school de mogelijkheid om pesters te helpen met stoppen.
Pas wanneer structurele pesten onmogelijk is gemaakt, kan een school de sociale veiligheid van haar leerlingen duurzaam waarborgen.
 

Meer informatie vindt u in de onderstaande bestaanden:

 

en op de website http://www.pestaanpak.nl

 

Meld Pesten