Schoolcommissie

Schoolcommissie

De schoolcommissie bestaat uit tenminste drie leden en ten hoogste negen leden. Zij behartigt specifieke schoolzaken. Een van de algemene taken van de schoolcommissie is: het mede zorgdragen voor de goede beeldvorming van de school (o.a. visie en identiteit). Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de schoolleider. 
Ook helpt de schoolcommissie het schoolteam bij het organiseren en plannen van diverse vieringen, feestjes, (sport)evenementen en uitstapjes.

 

Naam Fucntie
Sietse Malda

voorzitter

Johanna Holwerda secretaris
Sytske-Nynke Malda penningmeester
Janneke van Sinderen algemeen lid
Sietske Venema algemeen lid
Sybrigje Hellema algemeen lid
Marrit Verbeek algemeen lid
Jinke Wijbenga algemeen lid