Ons onderwijs

Op onze kleine, sfeervolle maar vooral toegankelijke dorpsschool gaan we samen met de kinderen op zoek naar de manieren waarop ze kunnen gaan groeien, op cognitief- en sociaal-emotioneel vlak. Wij zijn van mening dat een kind tot bloei komt in een veilige omgeving.

 

CBS de Ikker is een school met een Christelijke grondslag. Dat is zichtbaar binnen onze school en in de omgang met elkaar.

Wij verwachten van alle kinderen, ouders en leerkrachten dat zij de Christelijke identiteit van de school respecteren. Wij staan met respect ook open voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden.

 

Wat vooral belangrijk is binnen ons onderwijs, is dat je leert waar je goed in bent, je zelfstandig leert worden en leert hoe je kunt samenwerken. Zo krijg je zelfinzicht en zelfvertrouwen en haal je plezier uit het samen leren. We leren samen doelen stellen en we geven handvaten hoe je die doelen kunt bereiken. op CBS de Ikker zorgen we voor rust en structuur, zodat je kunt leren op je eigen tempo.

 

Binnen ons onderwijs wordt er een gegronde basis gelegd binnen de diverse vakgebieden. Hier helpen nieuwe methodes en nieuwe inzichten bij. Er zit een verschil in het leren tussen de kleuters en het oudere schoolkind. Kleuters leren vooral door middel van spel. Het onderwijs aan het jonge kind op CBS de Ikker is ontwikkelings- en ervaringsgericht. We sluiten aan bij de beleving van jonge kinderen door thematisch te werken. Hierbij gebruiken we de SLO-doelen als leidraad. Door te spelen in hoeken, spelletjes in de grote en kleine kring en door het inzetten van ontwikkelingsmateriaal werken we aan de ontwikkeling van de jongste kinderen van onze school.