ICT-onderwijs

ICT-onderwijs op de CBS de Ikker
op CBS de Ikker heeft het werken met digitale media een belangrijke plaats in het onderwijs. We willen enerzijds de leerlingen voorbereiden op een wereld vol media. Anderzijds zetten we de laptop in om ons onderwijs te verdiepen en te verbreden. 

Iedere leerling werkt vanaf groep 4 op een 'eigen' laptop met daarop een eigen online leeromgeving: Miloo. Dit is een digitale leer- en werkomgeving voor leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs waarbij er veel aandacht is voor het gepersonaliseerd leren. Ook zijn er een aantal iPads beschikbaar die vooral in de groepen 1 t/m 3 op educatieve wijze worden ingezet. 

 
Mediavaardig & mediawijsheid
We vinden het belangrijk om de leerlingen bepaalde basisvaardigheden aan te leren wat betreft het gebruik van de computer. Hierbij kunt u denken aan het gebruiken van programma's als Word of het maken van presentaties in verschillende programma's als PowerPoint of Prezi. Ook is er aandacht voor mediawijsheid. Hoe zoek je online zoeken naar goede - en veilige -  informatie en ook willen we de leerlingen bewust maken van de vele mogelijkheden (en gevaren) van het internet en de moderne media. (social media, video (vlogs), youtube, gebruik van smartphones)

 

ICT als middel

De laptops zien wij ook als middel om het onderwijs effectiever te maken. Zo kunnen met behulp van de educatieve software een hoop vakgebieden geoefend worden. Ook maken we gebruik van digitale schoolborden en iPads. Het gebruik van deze technologie vergroot de mogelijkheden om te leren en maakt leren leuker.